Hvorfor VikingMC?

VikingMC er en Norsk Minecraft Server som strever etter å være best i klasse og setter våre spillere først.

Sosialt

Vår Discord/Guilded er en fantastisk plass for å snakke med lik sinnede spillere, få support fra Staff og følge med på siste nytt som skjer på VikingMC

Best i klasse

VikingMC strever etter å være best, og setter en standard innenfor norsk Minecraft

Support

Hele Staben er aktiv og behjelpelig. Vi pryder oss på at vår support er best i klasse

Samme Stab

VikingMC er en rebranding av MidgardMC, men følger de samme prinsippene som vi alltid har gjort. voksne og imøttekommende stab, nye sjanser og spillerene først

.


Server Regler

|

Ting som er forbudt på denne servern - 
1.1. Rasisme
1.2. Plaging
1.3. Hacking/Cheating/Exploting
1.4. Mobbing eller krenkene adferd
1.5. Eksplisitt ordbruk og innhold
1.6. Ikke mas om å bli stab, eller om å få roller
1.7. Reklamere eller på annet vis forsøke å påvirke for egen vinning
1.8. Spre politikk eller ideologier

Du skal også -
2.1. Respekter alle stabmedlemmer
2.2. Gjør som staben sier, vi reserverer oss retten til å gjøre endelige avgjørelser
2.3. Rapporter reglebrudd til stabe
2.4. Rapporter bugs til staben

nb_NO